Go to Top

Mijlpaal

Gensos bereikt mijlpaal met succesvol testen van vergassingsinstallatie

Augustus 2015 – Zuiveringsslib, mest, digestaat en organisch natte fractie zijn voor veel bedrijven afval. Afvalverwerkers, veehouders, waterschappen voedselproducenten of ziekenhuizen zijn veel tijd en geld kwijt aan het verwerken van deze natte reststromen. De huidige verwerkingsmethoden zijn vaak duur en leveren beperkte resultaten. Het Nederlandse bedrijf Gensos heeft een efficiëntere methode ontwikkeld die meer waarde uit natte afvalstromen haalt. In samenwerking met de TU Delft werd de grootste en meest efficiënte superkritische vergassingsinstallatie ter wereld in werking gesteld.

Gensos ontwikkelde de innovatieve recylingmethode op basis van superkritische vergassing – een hydrothermisch proces waarbij onder hoge druk en temperatuur bruikbare stoffen gewonnen kunnen worden uit waterige biomassa. Nat afval, zoals mest en slib, kan hiermee effectief worden omgezet in herbruikbare gassen, mineralen en water.

Uitgebreid onderzoek en ontwikkeling leidden uiteindelijk tot een experimenteel bewezen, schaalbaar en gepatenteerd concept. De vergassingstechniek van Gensos wordt op dit moment op pilotschaal getest en de eerste resultaten zijn veelbelovend. “Deze installatie kan per uur ongeveer een halve kuub nat afval omzetten in opnieuw bruikbare biogassen”, zegt John Harinck, medeoprichter van Gensos. “Ons systeem levert tot 50 procent meer gas op dan de huidige vergistingsprocessen.”

Gensos verlegt daarmee de grenzen van de technologische mogelijkheden voor de eindverwerking van nat afval. Uiteindelijk moeten de opbrengsten van het verwerken van afval daarmee groter worden dan de kosten. “Afval wordt zo een duurzame bron van inkomsten”, zegt Harinck. “Zuiveringsslib, mest, natte fractie en digestaat bevatten waardevolle energie en grondstoffen. Onze recyclingmethode kan zichzelf daardoor snel terugverdienen.”

Gensos loopt voorop in de ontwikkeling van superkritische vergassing, een technologie die tot dusverre nog niet vercommercialiseerd is. “De eerste succesvolle tests met onze vergassingsinstallatie brengen ons een stapje dichter bij marktintroductie”, zegt Harinck. “Naast meer testen is de eerstvolgende stap om nu verder samen te werken met de juiste marktpartijen en partners.”