Go to Top

Organisch nat afvalverwerkng

Organisch nat afvalverwerking door superkritische vergassing

Het verwerken van de organisch natte fractie van huishoudelijk afval die resteert na recycling en/of anaerobe vergisting is zeer kostbaar. Door deze reststroom te verwerken middels superkritische vergassing kunnen deze kosten aanzienlijk worden beperkt. Bovendien is het groene gas dat wordt geproduceerd door het proces een extra inkomstenbron.

Het Gensos superkritische vergassingssysteem kan een sterk positief effect op uw bedrijfsvoering en -omgeving hebben. Het biedt veel additionele voordelen ten opzichte van conventionele verwerkingsmethoden zoals ontwatering en verbranding of anaerobe vergisting.

 

Voordelen:

Zet nat afval om in gas en mineralen – In superkritische vergassing worden vrijwel alle organische bestanddelen omgezet in gas, waardoor het tot 50 procent meer gas levert dan anaerobe vergisting. De mineralen worden gescheiden tot een klein mineralenconcentraat dat rijk is aan fosfor, zodat deze als kunstmestvervanger zou kunnen worden gebruikt voor natuurlijke bemesting. 

Product flexibiliteit – Het gas dat wordt geproduceerd is reeds gecomprimeerd. In ons systeem wordt het gas opgewaardeerd tot groen gas kwaliteit zodat het kan worden ingevoed in het aardgasnetwerk. Het gas kan ook worden omgezet naar groene stroom.

Hoog thermisch rendement – Gepatenteerde warmte-integratie minimaliseert de externe energie benodigd om het proces te bedrijven. Dit is essentieel voor het leveren van hoge gasopbrengsten uit zeer natte afvalstromen.

Betrouwbaarheid – Gepatenteerde reactortechnologie garandeert een stabiele en betrouwbare werking van het proces.

Verkleint uw ecologische voetafdruk – Het gas verkregen uit nat afval is een duurzame brandstof die fossiele brandstoffen kan vervangen. Dit sluit de koolstofketen (CO2-neutraal) en verkleint de koolstofvoetafdruk van afval. Het geproduceerde water kan worden gereinigd tot irrigatie of proceswater kwaliteit, zodat ook de watervoetafdruk wordt verkleind. De in afval aanwezige pathogenen en medicijnresten worden bij superkritische temperatuur inherent geëlimineerd.

Kosteneffectief – Afhankelijk van de samenstelling van het natte afval kunnen totale eigendomskosten aanzienlijk worden gereduceerd.

In het kort

  • Reduceer organische natte fractie
  • Produceer groen gas en mineralen
  • Verlaag kosten en milieuimpact

Wilt u meer informatie?
Neem contact met ons op