Go to Top

Disclaimer

Disclaimer

De besloten vennootschap Gensos (Kamer van Koophandel 55835309 Alkmaar), hierna te noemen Gensos, verleent u hierbij toegang tot gensos.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Gensos en derden zijn aangeleverd. Gensos behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Gensos.

Beperkte aansprakelijkheid

Deze Website is met zorg samengesteld, maar we kunnen niet garanderen dat deze geen onjuiste of verouderde informatie bevat. De op de Website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

In het bijzonder zijn alle waarden en grootheden op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrecht

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Gensos. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Gensos, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.